wetenschappelijk onderzoek

Leer zelf je kind met autisme te helpen

Geplaatst op Geupdate op

Vikram Patel is een inspirerende Indische psychiater en researcher, die besefte dat er geen (en misschien nooit) genoeg geestelijke gezondheidsdeskundigen in India (zullen) zijn om mensen die effectief hulp nodig hebben te helpen. Dus wat heeft hij gedaan?

Vikram richtte een organisatie op die iedereen die dit wilt traint in cognitieve gedragstechnieken. Na een workshop van drie weken keren de stagiairs naar hun gemeenschap terug om mensen die aan depressie, alcoholisme en andere aandoeningen lijden, te helpen. Kortom, Vikram zorgt voor leken als psychisch begeleiders. En recente studies tonen aan dat zijn inspanningen werken.

Dit probleem dat Vikram aankaart, een gebrek aan toegankelijke geestelijke gezondheidszorg, beperkt zich niet tot India alleen, en sluit ook onze kinderen niet uit. Hier is de bangelijke waarheid: een verslag van de Wereldgezondheidsorganisatie voorspelt dat in 2030 depressie de belangrijkste oorzaak zal zijn van de ziektelast wereldwijd.

Hoewel ik veel waarde hecht aan professionele therapie, weet ik dat het van groot belang is om de opwaartse trend van psychische stoornissen en hoge stress in de komende generaties effectief te bestrijden. We hebben véél meer “ons” nodig – ouders, leerkrachten, betrokken individuen – die nieuwe vaardigheden voor welzijn willen leren en doorgeven aan anderen, met name onze kinderen.

QST is op exact hetzelfde principe van zelfredzaamheid gebaseerd als het zorgnetwerk dat Vikram in India oprichtte. Dr. Silva is er steeds van overtuigd geweest dat ouders perfect in staat zijn om zelf hun kind met autisme te behandelen en te helpen met QST massage en onderzoek wijst uit dat ze gelijk heeft.

Daarom organiseer ik een nieuw begeleidingstraject voor ouders om in groep de QST massage te leren en daarna online en in groep van mijn en elkaars begeleiding en ondersteuning te kunnen genieten. Waar ik om vraag is dat je de QST massage komt leren en daarna je ervaringen deelt en doorgeeft aan de groep om zo te groeien en beter te worden in de begeleiding van je kind. Laten we eens kijken of we een besmetting van welzijn kunnen ontketenen.

FB add - Nieuwsbrief-3

Neem het heft in eigen handen

QST

ofwel qigong sensorische massage is een 15min durende massage die ouders dagelijks aan hun kind geven. Het massage protocol werd specifiek voor kinderen met autisme ontwikkeld en spitst zich toe op het genezen van hun sensorische stoornissen. Onderzoek toont aan dat na 5 maanden van dagelijkse massages je volgende resultaten kunt verwachten:
– meer verbinding met je kind en meer begrip voor wat er in haar/hem omgaat;
– meer rust bij het kind en in het gezin;
– regulatie van de slaapcyclus;
– spijsverteringsproblemen verbeteren,
– het autistisch gedrag vermindert;
– sociale en communicatie capaciteiten verhogen;
– taal verbetert.

Begeleidingstraject in groep

Waarom?

Professionele gezondheidsdiensten zijn vaak ontoegankelijk voor degenen die dit het meest nodig hebben. Ik had de hulp van een therapeut best kunnen gebruiken voor mijn gezin toen ik jonger was, maar eerlijk gezegd was dat buiten mijn familie budget gerekend, om van de lange wachttijden nog maar te zwijgen. Daarom heb ik een weg gezocht die toch kwalitatieve opleiding en begeleiding toelaat zonder dat het stukken van mensen moet kosten.

Wat?

Leer en groei in groep zodat jij en je kind gedragen kunnen worden door de gemeenschap die we samen vormen. 10 weken lang gaan we samen aan de slag om jou als ouder op de rails te zetten met QST massage voor je kind.

Wanneer?

op zaterdag 9 september 2017, in De Verscholen Tuin, Peter Benoitlaan 15, 2100 Antwerpen met daarop volgend 10 weken online vervolgtraject in groep.

Prijs

545€
320€ voor het proeftraject van 9 september – Lees er hier alles over.

Snelle beslissers

krijgen een korting van 50€. Hiervoor moet je inschrijven en betalen voor 15 augustus 2017.

De research in een notendop

Het onderzoek is duidelijk: QST massage wérkt voor kinderen met autisme, ouders zijn perfect in staat om zelf in te staan voor de dagelijkse behandeling van hun kind en leren en groeien in groep verhoogt je slaagkansen met wel 85%!!

x

x

x

x

#LoveLife #InTouch 

#Autisme #Autism #ASD #ASS #TSA 

#Verweermodus #SensorischeTrechter

#QST #QigongMassage #sensorymassage #DrLouisaSilva #QSTTestimonial

#LiefdevolOuderschap #Zorgouders #Zelfzorg101

#Sensory #SPD #SensorischeIntegratie #SI

#Boek #SensorischeBehandelingAutisme

#AutismResearch

[Nieuw onderzoek] Sensorische afwijkingen markeren het begin van het risico op autisme

Geplaatst op Geupdate op

Sensorische afwijkingen zouden een van de eerste tekenen van een risico op autisme kunnen zijn – en zou zo een doelgebied kunnen zijn voor vroege detectie en behandeling. De gepubliceerde resultaten van twee studies hieromtrend werden afgelopen week gepresenteerd op de jaarlijkse bijeenkomst van de Society for Neuroscience in San Diego, VS.

babysibs844-stefan-kunz-getty-images

De studies richtten zich op baby broers en zussen van kinderen met autisme, of “baby brussen”, waarvan blijkt dat ze een tot 20x verhoogd risico vertonen op de aandoening.

Prikkel-zoekend gedrag

De eerste studie omvatte 20 baby brussen en 20 controle kinderen zonder een familiale geschiedenis van autisme. Dit onderzoek toont aan dat de baby brussen meer op zoek gaan naar zintuiglijke stimulatie dan de controle baby’s doen.

Toen de kinderen 8 maanden oud waren, hebben onderzoekers hen beoordeeld op hun interactie met een reeks van acht zintuiglijke speeltjes, hierbij zat een trillende bug, een koepel die muziek speelt en glitters spuit en een eend die bellen blaast bij het knijpen.

Als groep, toonden de baby brussen meer en intensere fascinatie voor deze speeltjes dan de controle controle baby’s deden. Deze groepstrend lijkt voornamelijk te worden aangedreven door een subset van kinderen die later gediagnosticeerd werd met autisme.

Zelfs op 18 maanden is het mogelijk om een betrouwbare diagnose van autisme te stellen, de baby brussen die meer zintuiglijk prikkel-zoekend gedrag vertoonden hadden het ook moeilijker met sociale interacties.

De baby brussen die meer zintuiglijke input zochten hadden ook meer tikken op hun schouder of herhalingen van hun naam nodig om sociaal te kunnen zijn. Baby brussen die het meest op zoek gingen naar zintuiglijke stimulansen op 18 maanden vertoonden ook de meest ernstige autisme kenmerken op de leeftijd van 3.

Elektrische hersen activiteit

De onderzoekers hebben ook gebruik gemaakt van een elektro-encefalogram (EEG) om de elektrische activiteit te meten in de hersenen van de baby’s op 18-maanden. Op deze leeftijd is het alfa vermogen van de EEG meting typisch sterker in de rechter hemisfeer bij baby brussen en in de linker hemisfeer bij de controlegroep (1). Het nieuwe onderzoek wees uit dat baby brussen die het meest zintuiglijk prikkel-zoekende gedrag vertoonden de sterkste alfa kracht voorkeur hadden in de rechter hersenhelft.

Deze tweede studie, die veel van dezelfde baby brussen gebruikte, toont aan dat hoe meer een kind ondergevoelig reageert op zintuiglijke prikkels, hoe meer zijn alpha kracht naar de rechter hemisfeer verschuift. In deze studie hebben onderzoekers de zintuiglijke responsiviteit van de baby’s beoordeeld  op basis van een ouder vragenlijst.

De resultaten van de twee analyses vullen elkaar aan

Baby’s die meer hypogevoelig blijken te zijn zullen ook de neiging hebben om meer zintuiglijk prikkel-zoekend gedrag te vertonen.

Kinderen die ondermaats op zintuiglijke prikkels reageren laten een aantal kenmerkende patronen van hersenactiviteit zien. Ze hebben grotere hersenen golven in de  frequenties bekend als de ‘theta band’ dan baby brussen die meer typische niveaus van zintuiglijke responsiviteit vertonen. Ze tonen ook grotere synchronisatie van alfa- en theta golven tussen de verschillende hersendelen. Over het algemeen, vertoont hun hersenactiviteit minder complexiteit, een patroon dat herkenbaar is bij sommige personen met autism (2).

Deze bevindingen suggereren niet alleen dat sensorische afwijkingen een indicator kunnen zijn voor het risico op autisme, maar kunnen ook een manier bieden om deze uitkomst te wijzigen.

Sensorische afwijkingen genezen

De hypo- en hypergevoeligheid in baby’s en jonge kinderen kan heel effectief aangepakt worden door sensorische massage. De qigong sensorische therapie die Dr. Silva ontwikkelde kan al vanaf een leeftijd van 6 maanden toegepast worden.

Dr. Silva zegt: “We weten nu dat de sociale en gedragsproblemen bij autisme te wijten zijn aan een probleem met de tastzin. In een 2-jaar durende studie, hebben we geleerd dat het mogelijk is om het tastgevoel volledig te normaliseren (3)”. Algemeen verbeterde de tastzin met een gemiddelde van 75 procent, met 1/3 van de kinderen die binnen het normale bereik vallen.

Naar mate de tastzin verbeterde, waren kinderen rustiger, zochten ze nabijheid en genegenheid op, maakten oogcontact en communiceerden meer en beter. In een notendop, de kinderen waren in staat om verbinding te maken met, te genieten en te leren van de mensen om hen heen.

qsti-2-year-study-graph1_orig
Hierboven staan 2 grafieken. De eerste laat zien dat naarmate de problemen met de tastzin verbeteren, de ernst van autisme afneemt. De tweede toont aan dat als gedrags- en zintuiglijke problemen verminderen, socialen en taalvaardigheden vergroten.

Voor nog meer research rond sensorische problemen en autisme klik HIER

 1. Gabard-Durnam L. et al. J. Autism Dev. Disord. 45, 473-480 (2015) PubMed
 2. Catarino A. et al. Clin. Neurophysiol. 122, 2375-2383 (2011) PubMed
 3. Louisa MT Silva, Alternative & Integrative Medicine (2016) eScienceCentral

 

Bronnen:
– Spectrum news; Sensory abnormalities highlight early autism risk, SARAH DEWEERDT  /  16 NOVEMBER 2016
– Qigong Sensory Training Institute; Two-Year Study Results Published, 8/3/2016

 

x

x

x

x

x

#LoveLife #InTouch 

#Autisme #Autism #ASD #ASS #TSA 

#Verweermodus #SensorischeTrechter

#QST #QigongMassage #sensorymassage #DrLouisaSilva #QSTTestimonial

#LiefdevolOuderschap #Zorgouders #Zelfzorg101

#Sensory #SPD #SensorischeIntegratie #SI

#Boek #SensorischeBehandelingAutisme

#AutismResearch

Waarom het ooh zoo belangrijk is om bij de sensorische problemen te beginnen

Geplaatst op Geupdate op

Bij autisme is het de sensorische stoornis die ervoor zorgt dat het hele zenuwstelsel zich in een continue survival bevindt.

De #1 fout die we maken bij autisme begeleiding is het niet bewust zijn van het feit dat de ander zich hoofdzakelijk in verweermodus (overlevingsmodus) bevindt.

Die verweermodus is de sleutel tot alles wat we je leren. Ben je ontspannen dan is er ruimte om te leren, te ervaren en te leven. Zit je vast in verdediging dan val je terug op basale vaardigheden en is leren en ervaren geen optie, overleven is dan het enige wat telt.

Hoe gaan we hiermee om en lossen we dit op?

Het begint allemaal bij het begrijpen van de Sensorische Trechter.

Sensorische trechter

In plaats van je te concentreren op de top 3 delen van de trechter;

 • Executive functies,
 • Sociale vaardigheden 
 • Emoties

(zaken die niet aan de orde zijn wanneer je in verweermodus bent)

richt je beter je pijlen op het onderste deel van de trechter:

 • Sensorische gevoeligheid,
 • Bewustzijn,
 • en dan focus

(zaken die nog wel toegankelijk zijn, ook al ben je in verweermodus)

Hierdoor krijg je véél sneller en eenvoudiger de beoogde resultaten.
én…
je raakt minder gefrustreerd omdat er na alle inspanningen nog steeds geen vooruitgang geboekt is. 

Zodra de sensorische stoornis normaliseert kan het zenuwstelsel zich ontspannen en kan het verweer los gelaten worden. Het bewustzijn groeit en de focus keert terug. Zijn deze 3 weer in balans dan gaat de rest vanzelf en zijn er geen extra maatregelen meer nodig voor het aanleren van executieve functies, sociale vaardigheden of emotionele zelfregulatie.

Stilaan komt er ook meer en meer wetenschappelijk bewijs, buiten de research van het QSTI, die deze stelling onderschrijft:
– Mensen met autisme hebben een verstoorde tastzin
Autism isn’t just a brain condition, new evidence suggests

Qigong Sensorische Therapie zorgt ervoor dat het zenuwstelsel ontspant en zich herstelt en dat de verweermodus verdwijnt. QST massage is de beste en meest eenvoudige keuze om mee te starten wil je iemand op het autisme spectrum écht helpen.

Geef je hier op voor de Nieuwsbrief


Ouders getuigen op FB:


 quote4

x

x
x

x

x

x

#LoveLife #InTouch 

#Autisme #Autism #ASD #ASS #TSA 

#SensorischeTrechter

#QST #QigongMassage #sensorymassage #DrLouisaSilva #QSTTestimonial

#Sensory #SPD #SensorischeIntegratie #SI

#Boek #SensorischeBehandelingAutisme

#AutismResearch

Gezin gezocht voor studietraject

Geplaatst op Geupdate op

Studietraject

praktijk 2-Malika

Ik ben in september gestart met mijn master opleiding voor online QST oudertrainer en coach.  Voor dit opleidingstraject ben ik op zoek naar een gezin met een kind (-13j) met een ASS diagnose. De ouders zullen van mij kosteloos een oudertraining en 12 QST-coaching momenten krijgen.

Ik geloof heel erg in de QST aanpak om ouders zelfredzaam te maken.

Ik werk nauw samen met ouders en kind. We ontmoeten elkaar 12 keer  (1x week), totdat u als ouder helemaal comfortabel bent met de aangeleerde technieken en in staat bent om de massage aan te passen aan de specifieke noden van uw kind.

Wil jij samen met mij dit eerste QST master traject doorlopen? Neem dan contact op!

Er zijn geen kosten voor de ouders die deelnemen aan dit opleidingstraject.

De inschrijvingscriteria zijn:

 • kind jonger dan 13 jaar (neem contact met mij op als je kind ouder is)
 • diagnose  ASS
 • geen extra chronische handicap (bijvoorbeeld hersenverlamming of epileptische aanvallen waarvoor medicatie nodig is)
 • neemt geen psychoactieve medicijnen of farmaceutische chelatietherapie
 • krijgt niet meer dan vijf uur per week intensieve gedragstherapie
 • ouder(s) zijn bereid om niet te starten met nieuwe autisme therapieën voor de duur van de opleiding (okt 2015-feb 2016)
 • ouder(s) zijn bereid en in staat om zich te engageren om het QST programma te volgen en 3 maanden lang dagelijks hun kind de geleerde massage aan te bieden
 • ouders zijn bereid om 1x per week tot bij mij te komen in Berchem, Antwerpen met hun kind (1x voor de oudertraining en 12x voor coaching)

De oudertraining zal in de week van 19 oktober 2015 gegeven worden. Coaching start de week daarop tem de week van 11 januari 2016. Bij de start van het traject en op het einde zullen er vragenlijsten door de ouders ingevuld worden waarvan de resultaten op het einde van het studietraject meegedeeld zullen worden.

.

ContactInformatie:

Voor meer informatie of om u op te geven voor het opleidingstraject,
stuur een email naar qstintouch@gmail.com
of bel mij op 0471-810183

Ouders getuigen:
 • “Dit is de eerste keer dat iemand ons iets geleerd heeft dat we zelf konden doen om ons kind te helpen beter worden.”
 • “We hadden nooit iets alternatiefs geprobeerd, maar we zijn blij dat we dit deden!”
 • “We zouden dit zeker aanraden aan andere ouders.”
 • “We hebben terug hoop voor de toekomst van onze kinderen; we weten dat ze het beter gaan doen.”