autisme spectrum stoornis

Leer zelf je kind met autisme te helpen

Geplaatst op Geupdate op

Vikram Patel is een inspirerende Indische psychiater en researcher, die besefte dat er geen (en misschien nooit) genoeg geestelijke gezondheidsdeskundigen in India (zullen) zijn om mensen die effectief hulp nodig hebben te helpen. Dus wat heeft hij gedaan?

Vikram richtte een organisatie op die iedereen die dit wilt traint in cognitieve gedragstechnieken. Na een workshop van drie weken keren de stagiairs naar hun gemeenschap terug om mensen die aan depressie, alcoholisme en andere aandoeningen lijden, te helpen. Kortom, Vikram zorgt voor leken als psychisch begeleiders. En recente studies tonen aan dat zijn inspanningen werken.

Dit probleem dat Vikram aankaart, een gebrek aan toegankelijke geestelijke gezondheidszorg, beperkt zich niet tot India alleen, en sluit ook onze kinderen niet uit. Hier is de bangelijke waarheid: een verslag van de Wereldgezondheidsorganisatie voorspelt dat in 2030 depressie de belangrijkste oorzaak zal zijn van de ziektelast wereldwijd.

Hoewel ik veel waarde hecht aan professionele therapie, weet ik dat het van groot belang is om de opwaartse trend van psychische stoornissen en hoge stress in de komende generaties effectief te bestrijden. We hebben véél meer “ons” nodig – ouders, leerkrachten, betrokken individuen – die nieuwe vaardigheden voor welzijn willen leren en doorgeven aan anderen, met name onze kinderen.

QST is op exact hetzelfde principe van zelfredzaamheid gebaseerd als het zorgnetwerk dat Vikram in India oprichtte. Dr. Silva is er steeds van overtuigd geweest dat ouders perfect in staat zijn om zelf hun kind met autisme te behandelen en te helpen met QST massage en onderzoek wijst uit dat ze gelijk heeft.

Daarom organiseer ik een nieuw begeleidingstraject voor ouders om in groep de QST massage te leren en daarna online en in groep van mijn en elkaars begeleiding en ondersteuning te kunnen genieten. Waar ik om vraag is dat je de QST massage komt leren en daarna je ervaringen deelt en doorgeeft aan de groep om zo te groeien en beter te worden in de begeleiding van je kind. Laten we eens kijken of we een besmetting van welzijn kunnen ontketenen.

FB add - Nieuwsbrief-3

Neem het heft in eigen handen

QST

ofwel qigong sensorische massage is een 15min durende massage die ouders dagelijks aan hun kind geven. Het massage protocol werd specifiek voor kinderen met autisme ontwikkeld en spitst zich toe op het genezen van hun sensorische stoornissen. Onderzoek toont aan dat na 5 maanden van dagelijkse massages je volgende resultaten kunt verwachten:
– meer verbinding met je kind en meer begrip voor wat er in haar/hem omgaat;
– meer rust bij het kind en in het gezin;
– regulatie van de slaapcyclus;
– spijsverteringsproblemen verbeteren,
– het autistisch gedrag vermindert;
– sociale en communicatie capaciteiten verhogen;
– taal verbetert.

Begeleidingstraject in groep

Waarom?

Professionele gezondheidsdiensten zijn vaak ontoegankelijk voor degenen die dit het meest nodig hebben. Ik had de hulp van een therapeut best kunnen gebruiken voor mijn gezin toen ik jonger was, maar eerlijk gezegd was dat buiten mijn familie budget gerekend, om van de lange wachttijden nog maar te zwijgen. Daarom heb ik een weg gezocht die toch kwalitatieve opleiding en begeleiding toelaat zonder dat het stukken van mensen moet kosten.

Wat?

Leer en groei in groep zodat jij en je kind gedragen kunnen worden door de gemeenschap die we samen vormen. 10 weken lang gaan we samen aan de slag om jou als ouder op de rails te zetten met QST massage voor je kind.

Wanneer?

op zaterdag 9 september 2017, in De Verscholen Tuin, Peter Benoitlaan 15, 2100 Antwerpen met daarop volgend 10 weken online vervolgtraject in groep.

Prijs

545€
320€ voor het proeftraject van 9 september – Lees er hier alles over.

Snelle beslissers

krijgen een korting van 50€. Hiervoor moet je inschrijven en betalen voor 15 augustus 2017.

De research in een notendop

Het onderzoek is duidelijk: QST massage wérkt voor kinderen met autisme, ouders zijn perfect in staat om zelf in te staan voor de dagelijkse behandeling van hun kind en leren en groeien in groep verhoogt je slaagkansen met wel 85%!!

x

x

x

x

#LoveLife #InTouch 

#Autisme #Autism #ASD #ASS #TSA 

#Verweermodus #SensorischeTrechter

#QST #QigongMassage #sensorymassage #DrLouisaSilva #QSTTestimonial

#LiefdevolOuderschap #Zorgouders #Zelfzorg101

#Sensory #SPD #SensorischeIntegratie #SI

#Boek #SensorischeBehandelingAutisme

#AutismResearch

Moeilijk gedrag niet perse ‘typisch autistisch’

Geplaatst op Geupdate op

Typisch “autistisch” gedrag is vaak het gevolg van een onderliggend medisch probleem dat aandacht vraagt. Deze lichamelijke kwalen aanpakken maakt dat een kind sterker en gezonder wordt. Wanneer het kind geen pijn meer heeft en zich goed voelt in z’n vel dan is het gelukkiger, kan beter leren, is minder agressief, communiceert beter en leert beter om te gaan met z’n autisme. Waarom zou je dan gelaten toekijken en besluiten dat moeilijk gedrag “deel uitmaakt van het autisme”? Dat doet het niet.

Hier is een mooi lijstje van gedragingen die een onderliggende medische oorzaak kunnen hebben.
Lijst: What Autism Symptoms Mean

Wanneer je zwanger bent ligt er een bib vol met boeken klaar. Helaas zal geen enkele je voorbereiden op de komst van een kind met autisme of hoe je een kind met speciale noden moet opvoeden. De realiteit is dat kinderen met speciale behoeften ook nood hebben aan speciale ouders met een speciale opvoeding. Deze vaardigheden komen bij de meeste ouders niet natuurlijk, ik weet dat het bij mij niet zo was. Dus ga je informeren, lees, leer en laat je begeleiden zodat jij die speciale ouder kunt worden voor jouw unieke en speciale kind.

Ik wens het jullie toe!

Sabine

x

x

x

#LoveLife #InTouch 

#Autisme #Autism #ASD #ASS #TSA 

#Verweermodus #SensorischeTrechter

#QST #QigongMassage #sensorymassage #DrLouisaSilva #QSTTestimonial

#LiefdevolOuderschap #Zorgouders #Zelfzorg101

#Sensory #SPD #SensorischeIntegratie #SI

#Boek #SensorischeBehandelingAutisme

#AutismResearch

x

x

x

x

x

x

[Nieuw onderzoek] Sensorische afwijkingen markeren het begin van het risico op autisme

Geplaatst op Geupdate op

Sensorische afwijkingen zouden een van de eerste tekenen van een risico op autisme kunnen zijn – en zou zo een doelgebied kunnen zijn voor vroege detectie en behandeling. De gepubliceerde resultaten van twee studies hieromtrend werden afgelopen week gepresenteerd op de jaarlijkse bijeenkomst van de Society for Neuroscience in San Diego, VS.

babysibs844-stefan-kunz-getty-images

De studies richtten zich op baby broers en zussen van kinderen met autisme, of “baby brussen”, waarvan blijkt dat ze een tot 20x verhoogd risico vertonen op de aandoening.

Prikkel-zoekend gedrag

De eerste studie omvatte 20 baby brussen en 20 controle kinderen zonder een familiale geschiedenis van autisme. Dit onderzoek toont aan dat de baby brussen meer op zoek gaan naar zintuiglijke stimulatie dan de controle baby’s doen.

Toen de kinderen 8 maanden oud waren, hebben onderzoekers hen beoordeeld op hun interactie met een reeks van acht zintuiglijke speeltjes, hierbij zat een trillende bug, een koepel die muziek speelt en glitters spuit en een eend die bellen blaast bij het knijpen.

Als groep, toonden de baby brussen meer en intensere fascinatie voor deze speeltjes dan de controle controle baby’s deden. Deze groepstrend lijkt voornamelijk te worden aangedreven door een subset van kinderen die later gediagnosticeerd werd met autisme.

Zelfs op 18 maanden is het mogelijk om een betrouwbare diagnose van autisme te stellen, de baby brussen die meer zintuiglijk prikkel-zoekend gedrag vertoonden hadden het ook moeilijker met sociale interacties.

De baby brussen die meer zintuiglijke input zochten hadden ook meer tikken op hun schouder of herhalingen van hun naam nodig om sociaal te kunnen zijn. Baby brussen die het meest op zoek gingen naar zintuiglijke stimulansen op 18 maanden vertoonden ook de meest ernstige autisme kenmerken op de leeftijd van 3.

Elektrische hersen activiteit

De onderzoekers hebben ook gebruik gemaakt van een elektro-encefalogram (EEG) om de elektrische activiteit te meten in de hersenen van de baby’s op 18-maanden. Op deze leeftijd is het alfa vermogen van de EEG meting typisch sterker in de rechter hemisfeer bij baby brussen en in de linker hemisfeer bij de controlegroep (1). Het nieuwe onderzoek wees uit dat baby brussen die het meest zintuiglijk prikkel-zoekende gedrag vertoonden de sterkste alfa kracht voorkeur hadden in de rechter hersenhelft.

Deze tweede studie, die veel van dezelfde baby brussen gebruikte, toont aan dat hoe meer een kind ondergevoelig reageert op zintuiglijke prikkels, hoe meer zijn alpha kracht naar de rechter hemisfeer verschuift. In deze studie hebben onderzoekers de zintuiglijke responsiviteit van de baby’s beoordeeld  op basis van een ouder vragenlijst.

De resultaten van de twee analyses vullen elkaar aan

Baby’s die meer hypogevoelig blijken te zijn zullen ook de neiging hebben om meer zintuiglijk prikkel-zoekend gedrag te vertonen.

Kinderen die ondermaats op zintuiglijke prikkels reageren laten een aantal kenmerkende patronen van hersenactiviteit zien. Ze hebben grotere hersenen golven in de  frequenties bekend als de ‘theta band’ dan baby brussen die meer typische niveaus van zintuiglijke responsiviteit vertonen. Ze tonen ook grotere synchronisatie van alfa- en theta golven tussen de verschillende hersendelen. Over het algemeen, vertoont hun hersenactiviteit minder complexiteit, een patroon dat herkenbaar is bij sommige personen met autism (2).

Deze bevindingen suggereren niet alleen dat sensorische afwijkingen een indicator kunnen zijn voor het risico op autisme, maar kunnen ook een manier bieden om deze uitkomst te wijzigen.

Sensorische afwijkingen genezen

De hypo- en hypergevoeligheid in baby’s en jonge kinderen kan heel effectief aangepakt worden door sensorische massage. De qigong sensorische therapie die Dr. Silva ontwikkelde kan al vanaf een leeftijd van 6 maanden toegepast worden.

Dr. Silva zegt: “We weten nu dat de sociale en gedragsproblemen bij autisme te wijten zijn aan een probleem met de tastzin. In een 2-jaar durende studie, hebben we geleerd dat het mogelijk is om het tastgevoel volledig te normaliseren (3)”. Algemeen verbeterde de tastzin met een gemiddelde van 75 procent, met 1/3 van de kinderen die binnen het normale bereik vallen.

Naar mate de tastzin verbeterde, waren kinderen rustiger, zochten ze nabijheid en genegenheid op, maakten oogcontact en communiceerden meer en beter. In een notendop, de kinderen waren in staat om verbinding te maken met, te genieten en te leren van de mensen om hen heen.

qsti-2-year-study-graph1_orig
Hierboven staan 2 grafieken. De eerste laat zien dat naarmate de problemen met de tastzin verbeteren, de ernst van autisme afneemt. De tweede toont aan dat als gedrags- en zintuiglijke problemen verminderen, socialen en taalvaardigheden vergroten.

Voor nog meer research rond sensorische problemen en autisme klik HIER

  1. Gabard-Durnam L. et al. J. Autism Dev. Disord. 45, 473-480 (2015) PubMed
  2. Catarino A. et al. Clin. Neurophysiol. 122, 2375-2383 (2011) PubMed
  3. Louisa MT Silva, Alternative & Integrative Medicine (2016) eScienceCentral

 

Bronnen:
– Spectrum news; Sensory abnormalities highlight early autism risk, SARAH DEWEERDT  /  16 NOVEMBER 2016
– Qigong Sensory Training Institute; Two-Year Study Results Published, 8/3/2016

 

x

x

x

x

x

#LoveLife #InTouch 

#Autisme #Autism #ASD #ASS #TSA 

#Verweermodus #SensorischeTrechter

#QST #QigongMassage #sensorymassage #DrLouisaSilva #QSTTestimonial

#LiefdevolOuderschap #Zorgouders #Zelfzorg101

#Sensory #SPD #SensorischeIntegratie #SI

#Boek #SensorischeBehandelingAutisme

#AutismResearch

Wat betekent het wanneer je kind temidden van een winkel gaat liggen en wat kun je doen.

Geplaatst op Geupdate op

crying kid in a store

Je bent boodschappen aan het doen met je kind. Het is druk dus veel mensen lopen langs met een winkelkar of mandje. Allemaal dragen ze verschillende kledij gemaakt uit diverse texturen en contrasterende kleuren. Sommige gebruiken deodorant of parfum anderen niet maar zouden het beter wel doen.

Er staan fel gekleurde blikken en pakken op de schappen. Verschillende geuren van vers brood of plastic verpakkingen. Mensen discussiëren over wat ze vanavond gaan eten, een baby huilt, iemand lacht heel luid. Er speelt scherpe muziek, kassa’s piepen en de 50hertz van de diepvriezerbrom dreunt.

De TL-verlichting knippert 60 keer per seconde.

Je kind met autisme zakt in stilte neer en gaat op de grond liggen.

Voor de meeste ouders is de eerste reactie trachten je kind weer recht te krijgen. De vloer is vuil. Je bent in verlegenheid gebracht. Mensen maken er een groot probleem van dat ze met hun winkelkar om je heen moeten…

Wat ze niet beseffen is dat je kind met autisme aan het aarden is.

Met een overbelasting aan zintuiglijke input gaat de grond bewegen en de ruimte begint te draaien. Je kind heeft behoefte aan proprioceptieve feedback, iets koels en stevigs om zichzelf aan te reguleren. Dus doet het wat iedereen zou willen doen bij het gevoel alsof je net uit een achtbaan komt – zinken.

Het is geen inzinking of een pijnlijk zintuiglijke overbelasting. Het is de behoefte om weer controle te krijgen – om te kunnen ademen en iets stevigs onder hun wang en hand te voelen terwijl de wereld om hen heen vertraagd. Het gevoel is het best te omschrijven als een desoriëntatie en verlies van evenwicht. Dit “afsluiten” gebeurt meestal in vijf stappen:

1. Zinken.

2. Gronden of aarden.

3. Reguleren.

4. Recupereren.

5. Opstaan.

Wat kun je doen wanneer dit gebeurt?

  • Ga er bij zitten.

Ja, het is in het midden van de supermarkt / straat / bank, maar ze terug recht trekken voordat ze klaar zijn zal een inzinking van epische proporties veroorzaken.

  • Wrijf ze stevig over de rug en spreek ze zachtjes en bemoedigend toe.

Dit zal hen helpen te weten dat jij er bent en dat het veilig is.

  • Help ze opstaan, maar langzaam.

Wanneer ze er klaar voor zijn, help ze dan op te staan. Doe het langzaam want ze kunnen nog wankel zijn.

  • Zoek een rustige plek.

Ze hebben een stille en rustige plek nodig. Als dat het einde van het winkelen betekent, dan zij het zo.

Dus wanneer je kind op een openbare plaats gaat liggen dan is hij/zij niet stout of koppig, het is een wanhopige poging om overeind te blijven in een overbeweeglijke wereld. Aarding is een manier om de controle te herwinnen.

Wil je eraan werken om je kind minder gevoelig te maken voor sensorische belasting, dan kan qigong massage hier heel goed bij helpen.

Sabine

x

x

x

x#SensorischeTrechter  

#LoveLife #InTouch 

#Autisme #Autism #ASD #ASS #TSA 

#Verweermodus #SensorischeTrechter

#QST #QigongMassage #sensorymassage #DrLouisaSilva #QSTTestimonial

#LiefdevolOuderschap #Zorgouders #Zelfzorg101

#Sensory #SPD #SensorischeIntegratie #SI

#Boek #SensorischeBehandelingAutisme

#AutismResearch